Διαδικασίες για έκδοση Διπλώματος Φορτηγού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 90,00€
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30,00€
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 70,00€
(Πιστοποιητικο Επαγγελματικής Ικανότητας) Π.Ε.Ι)
- 2 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10,00€
- 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
- Α.Φ.Μ. & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
- ΔΙΠΛΩΜΑ Ι.Χ.
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 108,15€ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ)

ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΩΡΕΣ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
- ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
- ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
(ΟΥΡΙΑ & ΣΑΚΧΑΡΟ) 

<