Διαδικασίες για έκδοση Διπλώματος Μηχανής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΔΟΥ 50,00€
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΔΟΥ 30,00€
- 2 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΔΟΥ 18,00€

-2 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΔΟΥ 10,00€+10,00€(ΘΕΩΡΙΑ / ΠΡΑΞΗ)

- 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

- Α.Φ.Μ. & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
- ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 ΩΡΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κ.Ο.Κ.) 21 ΩΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 14 ΩΡΕΣ

 


Οι οποίες γίνονται σε 7 μαθήματα που διαρκούν από 1,5 ώρα την φορά

<


Τα παραπάνω δικαιολογητικά ισχύουν εφ'όσον ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος (Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ)

Οι κατηγορίες της μηχανής έχουν υποστεί διαφοροποιήσεις και με βάση την ηλικία και με βάση τα κυβικά, σύμφωνα με το καινούργιο προεδρικό διάταγμα, συνεπώς για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της σχολής