Διαδικασίες για έκδοση Πιστοποιητικού ADR

Το Πιστοποιητικό ADR απευθύνεται σε οδηγούς που είναι κάτοχοι διπλώματος τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας επαγγελματικού και δύναται να εργαστούν σε μεταφορικές εταιρίες που ασχολούνται με τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε 2 περίπου μήνες. Τα Πιστοποιητικά χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος του επικίνδυνου εμπορεύματος που μεταφέρεται. 
Συνοπτικά αυτές είναι: 
Συσκευασίες (σάκοι, δέματα, container κλπ)
Βυτία (καύσιμα, αέρια κλπ)
Εκρηκτικά
Ραδιενεργά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ EΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΙΚΟ:
1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διπλώματος
2. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης 
3. Φωτοτυπία ταυτότητος επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ EΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (κάθε 5 χρόνια):
1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διπλώματος
2. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης 
3. Φωτοτυπία ταυτότητος επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία
4. Φωτοτυπία το παλαιό ΑDR

 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Κλάση 1: Εκρηκτικά

 

 

 

 Κλάση 2: Αέρια πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα με πίεση

 

 

 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά

 

 

 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά

 

 

 

Κλάση 4.2 Εύφλεκτα στερεά ή ύλες υποκείμενες σε αυτόματη καύση

 

 

<