Διαδικασίες για έκδοση Διπλώματος Λεωφορείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 90,00€
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30,00€
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 70,00€ (Π.Ε.Ι.)
- 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
- Α.Φ.Μ. & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
- ΔΙΠΛΩΜΑ Ι.Χ.
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 108,15€ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ)

ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΩΡΕΣ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
- ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
- ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
(ΟΥΡΙΑ & ΣΑΚΧΑΡΟ) 

 

<

Αν ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει ιατρικές εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς καθώς και να αγοράσει το παράβολο των 90,00€ από την Εθνική Τράπεζα