Διαδικασίες για έκδοση Διπλώματος Νταλίκας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30,00€
- 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10,00€
- Α.Φ.Μ. & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
- ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
- ΔΙΠΛΩΜΑ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. 108,15€ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ)

ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

<

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση διπλώματος νταλίκας είναι να έχει κλείσει ο υποψήφιος το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου και φορτηγού σε ισχύ.