Διαδικασίες για έκδοση Διπλώματος Αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΔΟΥ 50,00€
- 1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΔΟΥ 30,00€
- 2 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΔΟΥ 18,00€

-2 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΔΟΥ  10,00€+10,00€(ΘΕΩΡΙΑ / ΠΡΑΞΗ)

- 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

- Α.Φ.Μ. & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
- ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 

* Καθε φορά που απαιτείται επανεξέταση σε επίπεδο θεωρίας ή πορείας,
οφείλει ο ενδιαφερόμενος να προμηθεύεται ένα παράβολο αξίας 10,00€ από την  ΔΟΥ


ΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΩΡΕΣ
Οι οποίες γίνονται σε ολιγομελή τμήματα. Επισκέπτεστε την Σχολή  για 2 ώρες  κάθε φορά


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 25 ΩΡΕΣ
Οι οποίες γίνονται σε 12 μαθήματα της 1,5 ώρας και 1 των 45 λεπτών
 

<